Mūsų verslo inkubatoriaus tikslai

Pastaraisiais metais Lietuvoje sparčiai auga verslumas ir susidomėjimas pradedančiosiomis ir mažosiomis įmonėmis. Vienas iš svarbiausių šios sėkmės veiksnių yra verslo inkubatoriai, kurie atlieka svarbų vaidmenį remiant ir spartinant besikuriančių įmonių augimą. Šiame straipsnyje paaiškiname savo tikslus ir uždavinius.

Kas yra verslo inkubatoriai?

Verslo inkubatoriai – tai organizacijos arba programos, teikiančios visapusišką paramą pradedančiosioms ir ankstyvojo etapo įmonėms. Jie siūlo palankią aplinką, išteklius, mentorystę ir bendravimo galimybes, kad padėtų verslininkams paversti savo idėjas sėkmingomis įmonėmis. Svarbiausias verslo inkubatorių tikslas – padidinti pradedančiųjų įmonių išgyvenamumą ir ilgalaikę sėkmę, suteikiant joms reikiamų įgūdžių ir paramą.

Apie mus

Būdami Šiaulių verslo inkubatoriumi, didžiuojamės būdami varomąja jėga, skatinančia startuolių ir mažųjų įmonių augimą ir sėkmę Lietuvoje. Mūsų inkubatorius, įkurtas 1999 m. ir visapusiškai veikiantis nuo 2000 m., tapo gyvybinga ekosistema, kurioje verslininkai gali klestėti. Bendradarbiaudami su Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Šiaulių miesto savivaldybe ir Šiaulių regiono plėtros agentūra, mes sutelkiame įvairią patirtį ir išteklius, kad paremtume vietos verslo bendruomenę.

Šiuo metu pas mus įsikūrę virš 40 įmonių, kurios naudojasi mūsų visapusiškos paramos sistema. Be šių, turime virš 30 asocijuotų narių, kurie aktyviai bendradarbiauja su mūsų gyvybinga verslininkų bendruomene.

Šiaulių verslo inkubatoriaus tikslai

Mūsų Šiaulių verslo inkubatorius turi keletą tikslų, kurie yra orientuoti į smulkiojo ir vidutinio verslo augimo skatinimą regione. Šie tikslai apima:

Bręstančių verslų brandinimas

Siekiame padėti besikuriančioms mažosioms ir vidutinėms įmonėms mieste ir regione, teikdamas joms reikiamą paramą ir konsultacijas, kad jos galėtų augti ir subręsti.

Prisitaikymo galimybių didinimas

Kitas mūsų tikslas – ugdyti šių įmonių gebėjimą prisitaikyti ir savarankiškai veikti rinkoje. Tam reikia pasiūlyti mokymus, mentorystę ir išteklius, kurie padėtų verslininkams įveikti verslo aplinkos iššūkius.

Naujų įmonių ir darbo vietų kūrimas

Siekiame inicijuoti naujų verslų ir darbo vietų kūrimą regione. Ugdydami verslumo talentus ir sudarydamas inovacijoms palankią aplinką, prisidedame prie regiono ekonomikos augimo ir užimtumo galimybių.

Technologijų ir inovacijų rėmimas

Imamės remti naujų technologijų ir inovacijų plėtrą versle. Jis teikia išteklius ir žinias, kad padėtų tokio pobūdžio projektams tapti komerciškai gyvybingais ir prisidėtų prie bendros pramonės šakų pažangos.

Verslo nesėkmių mažinimas

Pagrindinis Šiaulių verslo inkubatoriaus tikslas – sumažinti žlugusių įmonių skaičių ir pailginti verslo gyvavimo ciklą. Siūlydami mentorystę, mokymus ir palankią ekosistemą, padedame verslininkams įveikti iššūkius, kurie dažnai lemia verslo nesėkmes.

Verslo bendradarbiavimo tinklo kūrimas 

Siekiame sukurti verslo bendradarbiavimo tinklą mieste ir regione. Suburdami verslininkus, investuotojus ir kitus suinteresuotuosius subjektus, sukuriame bendradarbiavimo, dalijimosi žiniomis ir išteklių telkimo galimybes.

Įmonių pritraukimas ir rėmimas finansavimo programose

Mūsų Šiaulių verslo inkubatorius siekia suvienyti pastangas pritraukiant ir remiant įmones įgyvendinant Lietuvos ir tarptautines finansavimo programas. Teikdami rekomendacijas ir pagalbą, padedame įmonėms gauti finansinių išteklių, kurie gali paskatinti jų augimą.

Dalijimasis žiniomis ir informacijos prieinamumas

Stengiames sudaryti sąlygas miesto verslo bendruomenei pasinaudoti jo patalpose turima ir sukaupta informacija. Tai apima prieigą prie šalies ir užsienio informacijos šaltinių apie tarptautinį verslą, teisinę bazę, verslo naujoves, išleistus katalogus ir kitus svarbius išteklius.

Bendradarbiavimas ir partnerystė

Aktyviai siekiame bendradarbiauti su kitais Lietuvos ir užsienio verslo inkubatoriais, taip pat įvairiomis verslo paramos struktūromis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir įmonėmis. Bendradarbiavimas stiprina ekosistemą, sudaro sąlygas keistis žiniomis ir dalytis gerąja patirtimi.