Temos

Tai vieta, kurioje jauni verslininkai gauna nemokamai patalpas. Patalpos nemokamai suteikiamos 3 metams (jeigu yra finansavimas). Patalpų išlaikymo išlaidos (šildymas, apsauga, elektros energija, valymas ir pan.) padengiamos iš verslumo skatinimo programos lėšų. Jaunimo verslo inkubatoriaus dalyviai nemokamai gali pasinaudoti salės paslaugomis vieną kartą per mėnesį. Taip pat įmonėms suteikiama galimybė gauti nemokamai pasitarimų kambarį įvairiems verslo susitikimams. Jaunimo verslo inkubatoriuje naujai įkūrę verslo įmones, galės gauti buhalterines paslaugas. Labai svarbu, kad jauni žmonės, pradėję verslą, gautų lengvatinėmis sąlygomis patalpas, kas leistų sutaupyti apyvartinių lėšų, jas investuojant tiesiogiai į vykdomą veiklą.
Jaunimo verslo inkubatorius ir vieta, kurioje jaunimas gali gauti įvairias konsultacijas verslo kūrimo, verslo organizavimo klausimais. Konsultuojama mokesčių, finansinės apskaitos, rinkodaros, verslo dokumentų parengimo klausimais ir kitais, sus verslo kūrimu ar vykdymu susijusiais klausimais.