Aktualijos

2014-08-26

Dėl subjektų prisijungimo prie geros verslo praktikos

LR Ūkio ministro patvirtintas subjektų prisijungimo prie geros verslo praktikos, įvedant eurą, memorandumo ir memorandumo logotipo naudojimo tvarkos aprašas.

Plačiau »

2014-08-25

Seminaras "VERSLO LAISVĖ. Kaip valdyti verslą, kuris nevaldytų jūsų?"

UAB "Saviugdos Mokykla" tapo oficialia didžiausios motyvacinių seminarų kompanijos "Success Resources" partnere Lietuvoje. Į Lietuvą kviesime daugiau užsienio šalių lektorių, motyvatorių, verslo, finansų konsultantų.
Rugsėjo 8 d. Vilniuje organizuojame žymaus Kanados verslininko Eric Edmeades seminarą Vilniuje "VERSLO LAISVĖ. Kaip valdyti verslą, kuris nevaldytų jūsų?".

Plačiau »

2014-06-11

Pameistrystės programa – galimybės įmonėms išsiugdyti kvalifikuotus darbininkus

LR Ūkio ministerija ir VšĮ „Versli Lietuva“ kviečia įmones dalyvauti pilotiniame projekte „Pameistrystė - galimybė eksporto plėtrai“, kuriuo siekiama padėti Lietuvos įmonėms išsiugdyti kvalifikuotus darbininkus konkrečiai darbo vietai. Tai pasaulyje plačiai taikomu pameistrystės principu grindžiamas projektas, kuris leidžia darbuotojui darbo vietoje suteikti ne tik teorines žinias, bet ir praktinius įgūdžius, taip įgyjant paklausią kvalifikaciją. Projekto metu 20 – 24 Lietuvos įmonės, kurios susiduria su kvalifikuotų darbininkų trūkumu Vilniaus ir Šiaulių regionuose, turės galimybę gauti konsultacijas darbuotojų ugdymo tema.

Plačiau »

2014-06-03

Kviečiame smulkųjį verslą teikti paraiškas pagal priemonę „Inočekiai LT“

Nedidelės įmonės arba verslininkai, atitinkantys smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statusą, gali kreiptis dėl paramos inovacijoms diegti pagal priemonę „Inočekiai LT“ ir įsigyti jiems reikalingų paslaugų iš mokslo institucijų.

Plačiau »

2014-04-25

Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Naujos galimybės“,

Kvietimo teikti paraiškas pavadinimas:

​2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ VP2-2.1-ŪM-04-K priemonės „Naujos galimybės“ (toliau – Priemonė) kvietimas Nr. 05.

Plačiau »