Aktualijos

2014-06-11

Pameistrystės programa – galimybės įmonėms išsiugdyti kvalifikuotus darbininkus

LR Ūkio ministerija ir VšĮ „Versli Lietuva“ kviečia įmones dalyvauti pilotiniame projekte „Pameistrystė - galimybė eksporto plėtrai“, kuriuo siekiama padėti Lietuvos įmonėms išsiugdyti kvalifikuotus darbininkus konkrečiai darbo vietai. Tai pasaulyje plačiai taikomu pameistrystės principu grindžiamas projektas, kuris leidžia darbuotojui darbo vietoje suteikti ne tik teorines žinias, bet ir praktinius įgūdžius, taip įgyjant paklausią kvalifikaciją. Projekto metu 20 – 24 Lietuvos įmonės, kurios susiduria su kvalifikuotų darbininkų trūkumu Vilniaus ir Šiaulių regionuose, turės galimybę gauti konsultacijas darbuotojų ugdymo tema.

Plačiau »

2014-06-03

Kviečiame smulkųjį verslą teikti paraiškas pagal priemonę „Inočekiai LT“

Nedidelės įmonės arba verslininkai, atitinkantys smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statusą, gali kreiptis dėl paramos inovacijoms diegti pagal priemonę „Inočekiai LT“ ir įsigyti jiems reikalingų paslaugų iš mokslo institucijų.

Plačiau »

2014-04-25

Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Naujos galimybės“,

Kvietimo teikti paraiškas pavadinimas:

​2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ VP2-2.1-ŪM-04-K priemonės „Naujos galimybės“ (toliau – Priemonė) kvietimas Nr. 05.

Plačiau »

2014-04-29

Šiauliuose darbo ieško net 321 absolventas - gal tai būsimas Jūsų įmonės darbuotojas?

Šiaulių teritorinės darbo biržos Šiaulių skyrius informuoja, kad 2014 m. balandžio 23 d. skyriuje buvo įregistruotas 321 absolventas. Su aukštuoju išsilavinimu daugiausia įregistruota absolventų, baigusių ekonomikos, verslo administravimo, socialinės pedagogikos, viešojo administravimo, edukologijos, socialinio darbo studijų programas. Su profesiniu pasirengimu daugiausia įregistruota jaunuolių, baigusių kirpėjų, padavėjų ir barmenų, prekybos įmonių vadybininko padėjėjų, pardavėjų, apdailininkų profesinio mokymo programas.

Plačiau »

2014-04-03

Stovykla-dirbtuvės Rumšiškėse trečiųjų šalių jaunimą kviečia mokytis verslumo

Lietuva kuria palankias sąlygas imigrantams iš trečiųjų šalių ne tik sėkmingai įsidarbinti mūsų šalyje, bet ir kurti savo verslą. Norintys geriau pasirengti šiam žingsniui trečiųjų šalių piliečiai kviečiami į balandžio 15–17 dienomis Rumšiškėse vyksiančius mokymus – trijų dienų verslumo ugdymo stovyklą-dirbtuves. Antrasis mokymų etapas (verslo planų pristatymas) vyks gegužės 6–8 dienomiskaimo turizmo sodyboje Vilniaus regione.

Plačiau »